Privacy
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
010-4219160

       @RKCwion
       RKC WION


Privacy

Privacyverklaring RKC WION

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met RKC WION, ‘de vereniging’. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@wion.nl

Het lidmaatschap
Het lidmaatschap is de overeenkomst die u als lid aangaat met de vereniging, voor deze overeenkomst hebben wij aantal persoonsgegevens nodig zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail maar ook u geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om ons deel van de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Overige situaties
Daarnaast zijn er nog een aantal andere situaties waarin persoonsgegevens worden verzameld dan wel verwerkt zoals op de website, foto’s van wedstrijden en activiteiten, jaarverslagen, inschrijfformulieren activiteiten, etc.

Details verwerking persoonsgegevens
In de tabel aan het eind van deze privacyverklaring kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel aan het eind van deze privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Privacy

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, op de WION-website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. De WION-website bevat ook content van derde partijen, zoals van Twitter en Google Maps, de content van derde partijen bevatten functionele en analytische cookies.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Contactgegevens
De vereniging RKC WION is gevestigd te Rotterdam. RKC WION is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342556.
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het secretariaat via postvak ‘Bestuur’ in de kantine of via email info@wion.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per nieuwsbrief en via de websites te informeren. De verklaring is voor het laatst gewijzigd in juli 2020.

Overzicht persoonsgegevens
In de bijgevoegde tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Voor de meeste verwerkingen worden tenminste de basisgegevens zoals Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail, Titulatuur, Geslacht, Geboortedatum, Lidnummer, in het overzicht staat daarbij ‘Basisgegevens’ vermeld en de eventuele aanvullende gegevens.

Overzicht tabel persoonsgegevens