Toekomst WION
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
010-4219160

       @RKCwion
       RKC WION


Toekomst WION

Er is op dit moment een Werkgroep van de Toekomst (hierna: de werkgroep) binnen de organisatiestructuur van W.I.O.N. werkzaam. Deze werkgroep heeft een aparte status. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat de activiteiten die tot nu toe zijn uitgevoerd en die in het voornemen liggen om op te pakken, rechtstreeks aan de leden van W.I.O.N. worden voorgelegd tijdens een geplande bijeenkomst op 24 september 2020.

  • De werkgroep heeft een werkplan “Onderweg naar een toekomstbestendig W.I.O.N.!!” opgesteld, dat de basis is (geweest) voor haar werkzaamheden. Het werkplan is een dynamisch document. Voortdurend kan dit worden aangepast. Wel geldt dan het hierna gestelde onder de 4e Vooralsnog gaat het om een aanpak, die beperkt is tot het seizoen 2020-2021.
  • De werkgroep wordt aangestuurd door de procesleider, tevens voorzitter van de werkgroep.
  • De bemensing van de leden van de werkgroep is een zaak van de werkgroep zelf.
  • Na presentatie van het werkplan in de bijeenkomst van 24 september 2020 is de werkgroep, in samenspraak met het bestuur, belast met uitvoering van het werkplan. De uitkomsten van de bijeenkomst zullen daarbij worden meegenomen. Stukken, documenten etc. op basis waarvan uitvoering wordt gegeven aan het werkplan worden via de procesleider aan het bestuur ter informatie/instemming voorgelegd.

Lees hier het hele

Werkplan “Onderweg naar een toekomstbestendig W.I.O.N.!!”

Toekomst WION

In woelige tijden denken we met zijn allen na over de Toekomst van RKC WION. Ook jullie ideeën voor een toekomstbestendige vereniging zien wij graag verschijnen.

Door het invullen van het Digitaalformulier kunnen jullie je ideeën bij ons kwijt.