Vrienden van WION
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
010-4219160

       @RKCwion
       RKC WION


Vrienden van WION

Doelstelling van de stichting is: “het bevorderen van de korfbalsport bij RKC WION, het financieel ondersteunen en het bieden van faciliteiten aan WION”. 

De Stichting Vrienden van WION 1993 is opgericht door de toenmalige bestuurders Cock Spierenburg, Richard Schol Sr. en Anton Zuidema en is officieel bekrachtigd op 13 april 1994. Ook Aad van Hoorn (oud-voorzitter van WION), Carla Blom en Daniëlle Schol-Bijster zijn bestuurslid geweest. De huidige bestuurders zijn: Frits Roeten (voorzitter/penningmeester) en Lammert Meijer (algemeen bestuurder). 

De directe aanleiding voor de oprichting van de stichting was de financiering voor de uitbreiding van het clubgebouw. Daartoe heeft de stichting indertijd 332 obligaties van Hfl 100,00 uitgegeven. Daaruit werd een lening aan W.I.O.N. verstrekt. De lening was in 2010 volledig afgelost; de obligatielening werd in 2013 volledig afgewikkeld.
Bij de opening van de sporthal in 1998 heeft de Stichting een scorebord aan de sporthal aan WION geschonken. 

Voor de herbouw van het clubgebouw in 2013 heeft de stichting een bijdrage verstrekt van Euro 700,00 en lening verstrekt van Euro 4.500 

Voor meer informatie over de stichting kunt U zich wenden tot:
Voorzitter/penningmeester: Frits Roeten tel. 010-4512306 of e-mail f.roeten@ziggo.nl

Foto's