VOG
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
010-4219160

       @RKCwion
       RKC WION


VOG

Het NOC*NSF en de KNKV willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met G-sporters en minderjarigen werken.

Het bestuur van WION vindt het bieden van een veilig klimaat van groot belang wil als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder, die contact hebben met minderjarigen en G-sporters, vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit betreft alle leden van de commissie nevenactiviteiten, de trainers, de leden jeugdcommissie, de vertrouwenspersonen, de kampbegeleiders en de beheerders.

De komende periode krijgen deze personen voor deze aanvraag een deels ingevuld aanvraagformulier per mail toegestuurd. De vrijwilliger vult het formulier verder in en kan zelf online deze aanvraag verder afronden.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Het aanvragen van een VOG in de sport is gratis.

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2016-2017 stelt WION het overleggen van een VOG echter verplicht.

Voor aanvullende vragen, opmerkingen of iets anders? Neem dan contact op.

Peter Schenk, bestuurslid
(April 2016)

Foto's