Arbitrage
RKC WION
Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam
010-4219160

       @RKCwion
       RKC WION


Arbitrage

Besluit

De week voor de competitie begon zijn er TC berichten verstuurd. Een belangrijke boodschap was de teamindeling, maar de tweede belangrijke mededeling was dat we een behoorlijke uitdaging zien in het aanwijzen van scheidsrechters voor al onze wedstrijden. Los van het probleem dat we hebben bij het leveren van bondsscheidsrechters, is de uitdaging groot om elke wedstrijd in de breedtesport te voorzien van een enthousiaste scheidsrechter.

Waar we blij mee zijn, is de aanmelding van één van onze leden op het vorige bericht. Hiermee hebben we echter onze uitdaging niet opgelost. Op de dagen dat we een volledig thuisprogramma hebben, moeten we 10 jeugdwedstrijden en 2 seniorwedstrijden (5e en 6e) voorzien van een scheidsrechter. Gelukkig hebben we een aantal mensen die hier veel plezier aan beleven en die meer dan één wedstrijd op een dag willen fluiten. Wij maken daar dankbaar gebruik van. Echter blijkt dat we soms met een aantal gaten zitten. Dit is de reden dat wij, zoals aangekondigd, ploegen gaan aanzeggen om wedstrijden te fluiten. Hiervoor zullen wij de volgende spelregels hanteren:

  1. Van het eerste tot en met de A2 zullen ploegen worden aangewezen voor het fluiten van een wedstrijd.
  2. Dit wordt evenredig verdeeld, dus alle ploegen komen even vaak aanbod.
  3. De aanwijzing wordt uiterlijk 1½ week (donderdag) aan de aanvoerders gemaild. Hiermee denken we dat er voldoende ruimte is om iemand te zoeken.
  4. De ploegen zijn zelf verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling van taken.
  5. De A-ploegen zullen voornamelijk worden aangewezen op de E- en F-wedstrijden. Hiervoor zullen wij extra begeleiding vrij maken, zodat zij niet in het diepe worden geworpen.
  6. Wij zullen, ter ondersteuning, zorgen voor informatie over het fluiten van de verschillende leeftijdsgroepen. Deze zal beschikbaar zijn in de “scheidsrechterstasjes” die bij de EHBO doos liggen. Deze tasjes kunnen worden gebruikt. Uiteraard wel compleet weer inleveren.
  7. Mocht er hulp of ondersteuning nodig zijn, dan kan dit uiteraard worden besproken. De Scheidsrechterscommissie is hiervoor beschikbaar.

Gelukkig zal het niet elke week nodig zijn. Het ziet er nl. naar uit dat wij voor 1 oktober alle wedstrijden hebben bemenst!

Zie de scheidsrechter aanschrijvingen in vervolg op de Aanschrijvingen pagina

Spelregelkennis

Bovenstaande is een situatie waar wij graag en snel vanaf willen. Wij willen meer en goede scheidsrechters opleiden. Dit begint bij voldoende en goede spelregelkennis. Wij hebben vorig seizoen beloofd dat wij alle spelende leden gaan opgeven voor het doen van de spelregelopleiding. Wij zijn nu aan het onderzoeken op welke manier wij alle leden (en enthousiaste ouders) op een eenvoudige manier kunnen opgeven hiervoor. Zelf kan je al kijken en zelfs oefenexamens doen. Kijk op https://www.korfbalmasterz.nl/ om alvast aan de slag te gaan. Samen met de CN zijn wij bezig met het organiseren van een PUBQUIZ over spelregels. Hou alle informatiekanalen in de gaten!

Deze PUBQUIZ zal de start zijn van de actie om alle leden te laten slagen voor dit examen.

Alle spelregel informatie is te vinden op de KNKV site

De scheidsrechterscommissie,

Jolande Kuurstra (STC)

Frank Zwanink (JTC)

Dave van Vessum (G-werkgroep)

Albert Groeneveld (TC)

 

Foto's